Nasz zespół

​Paula Dobek
​Paula Dobek

​Paula Dobek

Aplikant Radcowski

​Studentka ostatniego roku studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, o specjalizacji cywilnoprawnej. Wielokrotna laureatka stypendium Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za najlepsze wyniki w nauce. Doświadczenie zawodowe zdobywa już od rozpoczęcia studiów poprzez odbywanie praktyk studenckich, staży w międzynarodowych instytucjach, a także pracę w międzynarodowej korporacji. W Kancelarii Aval-Consult jest zatrudniona od 2019 roku.

Obszar jej zainteresowań skupia się głównie na prawie gospodarczym i cywilnym z uwzględnieniem aspektu zagranicznego tj. międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego prawa handlowego.

Od 2018 roku bierze czynny udział w realizacji projektów Międzywydziałowego Koła Prawa Energetycznego Uniwersytetu Gdańskiego, oscylujących wokół zagadnień związanych z morską energetyką wiatrową, morskimi farmami wiatrowymi, polityką energetyczno-klimatyczną UE, a także innowacyjnością i konkurencyjnością w sektorze elektroenergetycznym. W latach poprzednich związana była z Polskim Towarzystwem Morskiej Energetyki Wiatrowej (Polish Offshore Wind Energy Society w Gdańsku).

Biegle włada językiem angielskim z uwzględnieniem specjalistycznego języka angielskiego prawniczego oraz biznesowego (Legal & Business English), a z uwagi na zainteresowanie Krajami Północy, praktykuje również naukę języka norweskiego w Trójmiejskiej Szkole Języków Obcych.