Nasz zespół

​Paweł Trynka
​Paweł Trynka

​Paweł Trynka

Aplikant Radcowski

​Absolwent prawa na Wydziale Prawa Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także kierunku administracja na tym samym wydziale. W ramach odbywania studiów nagradzany stypendium rektora dla najlepszych studentów. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Współpracę z Kancelarią Aval-Consult rozpoczął na początku 2019 roku.

Obszarem jego zainteresowań jest w szczególności prawo gospodarcze, z uwzględnieniem tematyki prawa zamówień publicznych, a także prawo handlowe oraz prawo podatkowe.

Doświadczenie zdobywał pracując w trójmiejskich kancelariach, jak również  działając w strukturach ogólnokrajowego związku sportowego, natomiast wiedzę z podatków przyswajał monitorując rozprawy podatkowe sporządzając sprawozdania z ich rozstrzygnięć.

W swojej pracy biegle operuje językiem angielskim prawniczym.