Nasz zespół

Kinga Gargol
Kinga Gargol

Kinga Gargol

Aplikant Radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2019 r. rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W trakcie studiów uczestniczyła w programie wymiany studenckiej Erasmus na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tartu w Estonii oraz programie mobilności studentów Most na Uniwersytecie Gdańskim. Doświadczenie zdobywała podczas praktyk studenckich i staży w kancelariach w Olsztynie. Była również członkiem Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wielokrotnie wyróżniana stypendium Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dla najlepszych studentów.  W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim z zakresu prawa podatkowego.

W latach 2017-2019 specjalizowała się w świadczeniu pomocy prawnej cudzoziemcom i kompleksowym prowadzeniu procesów relokacyjnych pracowników branży IT i finansów.  Doświadczenie zawodowe zdobywała w jednostkach administracji publicznej, jak również podczas współpracy z wiodącą  korporacją branży relokacyjnej.  Z Kancelarią Aval – Consult związana od 2019 r. Zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych oraz sprawami z zakresu prawa administracyjnego i cywilnego, z uwzględnieniem prawa umów.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz kontynuuje naukę języka rosyjskiego.