Nasz zespół

Anna Łęczyńska-Trzeciak
Anna Łęczyńska-Trzeciak

Anna Łęczyńska-Trzeciak

Radca Prawny, mediator

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2010 roku. W 2011 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którą zakończyła uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2014 roku. Dodatkowo, w okresie od 2007 do 2009 uczestniczyła w kursie „Szkoła Prawa Angielskiego i Europejskiego” organizowanym przez Uniwersytet w Cambridge. W 2020 roku zdobyła uprawnienia mediatora.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie praktyk studenckich oraz staży w instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych. W Kancelarii Aval-Consult jest zatrudniona od 2009 roku.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i cywilnym, z uwzględnieniem prawa kontraktów budowlanych, prawie pracy oraz w prawie ubezpieczeń. Interesuje się również prawem własności intelektualnej, prawem ochrony konkurencji i konsumenta oraz teorią i filozofią prawa.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim (w 2007 roku uzyskała certyfikat potwierdzający znajomość prawniczego języka francuskiego – Certificat de Français Juridique – przyznawany przez Paryską Izbę Przemysłowo-Handlową), a także językiem rosyjskim w stopniu średnio zaawansowanym.