Aktualności

Jesteśmy na bieżąco
z nowymi informacjami

Prawo karne
Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dobrodziejstwo z „haczykiem”?

czytaj więcej

Prawo cywilne
ŚMIERĆ SPADKODAWCY ZA GRANICĄ – JAK UREGULOWAĆ SPRAWY SPADKOWE?

czytaj więcej

Prawo finansowe i bankowe
UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK – WPŁYW NA SYTUACJĘ PROCESOWĄ KREDYTOBIORCY

Termin na dokonanie bezpłatnego zgłoszenia wierzytelności upłynął dnia 19 sierpnia 2023 roku. W przypadku niezgłoszenia wierzytelności kredytobiorca nie będzie uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie otrzyma zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku banku. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorca nie może dokonać zgłoszenia wierzytelności po ww. terminu , bowiem taka możliwość istnieje, jednakże wiąże się to z koniecznością pokrycia zryczałtowanej opłaty (kosztów postępowania upadłościowego wynikłych z tego zgłoszenia), nawet jeśli opóźnienie powstało bez winy kredytobiorcy (art. 235 p.u.).

czytaj więcej

K. Brzoza: Fundacja Rodzinna – stabilizacja przez pokolenia

czytaj więcej

P. Trynka: Umowa dowodowa w procedurze cywilnej

czytaj więcej

Nieruchomości i budownictwo
Zmiany w przepisach Prawa budowlanego oraz ich wpływ na proces inwestycyjny

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, którą wprowadza ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471). Zaktualizowanie przepisów Prawa budowlanego było od dawna wyczekiwane przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej omówione zostaną najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji.

czytaj więcej

1 2 3 4