Aktualności

Jesteśmy na bieżąco
z nowymi informacjami

Prawo cywilne
Czy kredytobiorcy muszą czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i czy TSUE rozstrzygnie za polski wymiar sprawiedliwości kwestię ważności takich umów?

Problematyka kredytów frankowych najbardziej rozpalała zmysły polskich kredytobiorców w roku 2016 i 2017, kiedy to mieliśmy do czynienia z prawdziwym boomem pozwów o unieważnienie umów kredytowych składanych do sądów powszechnych.

czytaj więcej

Prawo rodzinne
Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku.

Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi intensywne prace nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, których jednym z głównych celów jest wprowadzenie do procedury cywilnej szeregu nowych czynności o charakterze informacyjnym oraz mediacyjnym, jako warunku koniecznego wszczęcia postępowania sądowego o orzeczenie rozwodu.

czytaj więcej

Nieruchomości i budownictwo
Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?

Nie ulega wątpliwości, że istotą umowy o roboty budowlane jest wykonanie pewnego obiektu lub robót – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zawartą przez strony umową – w zamian za zapłatę umówionego wynagrodzenia. Jednakże w treści umów proponowanych podwykonawcom przez wykonawców niejednokrotnie można spotkać postanowienie, zgodnie z którym wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace do czasu otrzymania zapłaty od inwestora. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej

Zamówienia publiczne
W zamówieniach publicznych „papier” odchodzi do lamusa

W zamówieniach publicznych od 18 października 2018 r. „papier” odchodzi do lamusa – na razie tylko w zamówienia powyżej tzw. progów unijnych.

czytaj więcej

Prawo pracy
Po 30 września urlop wypoczynkowy nadal jest należny

Koniec trzeciego kwartału oznacza dla wielu pracodawców okres gorączkowego poszukiwanie przestrzeni do udzielenia pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej

Prawo pracy
Związki zawodowe – czy pojawią się w każdej firmie?

Na początku czerwca 2018 r. Sejm przyjął ustawę, która zasadniczo zmienia przepisy regulujące działalność i uprawnienia związków zawodowych.

czytaj więcej