Aktualności

Jesteśmy na bieżąco
z nowymi informacjami

Doradztwo podatkowe
P. Trynka: Nowelizacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Dążenie do minimalizacji obciążeń podatkowych jest naturalnym zachowaniem człowieka, a samo zjawisko unikania opodatkowania, rozumianej jako legalnej „ucieczki” podatników przed ciężarami podatkowymi mającej za cel ich obniżenie czy wyeliminowanie, towarzyszy w nierozerwalny sposób samym regulacjom podatkowym.

czytaj więcej

Audyt prawny
B. GRZYMAŁA-ULANOWSKA: RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie RODO.

czytaj więcej

Prawo cywilne
D. Rogowska: Skutki hejtu w internecie i Facebooku

czytaj więcej

Prawo cywilne
Czy kredytobiorcy muszą czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i czy TSUE rozstrzygnie za polski wymiar sprawiedliwości kwestię ważności takich umów?

Problematyka kredytów frankowych najbardziej rozpalała zmysły polskich kredytobiorców w roku 2016 i 2017, kiedy to mieliśmy do czynienia z prawdziwym boomem pozwów o unieważnienie umów kredytowych składanych do sądów powszechnych.

czytaj więcej

Prawo rodzinne
Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku.

Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi intensywne prace nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, których jednym z głównych celów jest wprowadzenie do procedury cywilnej szeregu nowych czynności o charakterze informacyjnym oraz mediacyjnym, jako warunku koniecznego wszczęcia postępowania sądowego o orzeczenie rozwodu.

czytaj więcej

Nieruchomości i budownictwo
Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?

Nie ulega wątpliwości, że istotą umowy o roboty budowlane jest wykonanie pewnego obiektu lub robót – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zawartą przez strony umową – w zamian za zapłatę umówionego wynagrodzenia. Jednakże w treści umów proponowanych podwykonawcom przez wykonawców niejednokrotnie można spotkać postanowienie, zgodnie z którym wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace do czasu otrzymania zapłaty od inwestora. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej