Nieruchomości i budownictwo

Zmiany w przepisach Prawa budowlanego oraz ich wpływ na proces inwestycyjny

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, którą wprowadza ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471). Zaktualizowanie przepisów Prawa budowlanego było od dawna wyczekiwane przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej omówione zostaną najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji.

czytaj więcej

A. Łęczyńska: Czy wykonawca musi sprawdzać projekt budowlany?

Czy wykonawca robót budowlanych musi wnikliwie sprawdzać otrzymany od inwestora projekt przed przystąpieniem do zleconych mu prac? Jakie konsekwencje mogą spotkać wykonawcę, który nie zawiadomił inwestora o stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach w projekcie? Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami inwestora ?

czytaj więcej

Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?

Nie ulega wątpliwości, że istotą umowy o roboty budowlane jest wykonanie pewnego obiektu lub robót – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zawartą przez strony umową – w zamian za zapłatę umówionego wynagrodzenia. Jednakże w treści umów proponowanych podwykonawcom przez wykonawców niejednokrotnie można spotkać postanowienie, zgodnie z którym wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace do czasu otrzymania zapłaty od inwestora. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej

Wyrażenie przez inwestora przyszłej zgody na udział podwykonawcy

Wprowadzonym do porządku prawnego dnia 24 kwietnia 2003 roku przepisem art. 6471 Kodeksu cywilnego Ustawodawca zrewolucjonizował dotychczasową pozycję podwykonawcy umowy o roboty budowlane, regulując w sposób szczegółowy odpowiedzialność solidarną inwestora za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

czytaj więcej