Nasz zespół

Grzegorz Ilnicki
Grzegorz Ilnicki

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W Kancelarii Aval-Consult jest zatrudniony od 2011 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu, a także pełniąc funkcję Koordynatora Komisji Wyjaśniającej w ENERGA S.A. Od 2018 roku jest Doradcą Zarządu ds. Dialogu Społecznego we Flügger Sp. z o.o. Aktywnie współpracuje z organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego, w szczególności dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych, współpracując z zarządami spółek kapitałowych jako doradca zarządu ds. rozwiązywania problemów mobbingowych i dyskryminacyjnych. W 2016 roku był członkiem zespołu negocjacyjnego w procesie transformacji Banku BPH S.A. Prowadził konsultacje w zakresie zwolnień grupowych w branży farmaceutycznej, offshoreowej i finansowej. Jest audytorem systemów kadrowych oraz regulacji dotyczących wynagradzania i premiowania.