Nasz zespół

Grzegorz Ilnicki
Grzegorz Ilnicki

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem. W Kancelarii Aval-Consult pracuje od 2011 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako wykładowca w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Kwiatkowskiego w Gdyni oraz w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa w Poznaniu. Posiada także ponad 10-letnie doświadczenie procesowe przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Zajmuje się obsługą prawną instytucji i podmiotów gospodarczych, współpracując z zarządami spółek kapitałowych jako doradca ds. prawa pracy. Prowadził konsultacje w zakresie zwolnień grupowych w branży farmaceutycznej, offshoreowej i finansowej. W 2016 roku był członkiem zespołu negocjacyjnego w procesie transformacji Banku BPH S.A. W latach 2015-2017 pełnił funkcję Koordynatora Komisji Wyjaśniającej w ENERGA S.A. Od 2018 roku jest Doradcą Zarządu ds. Dialogu Społecznego we Flügger Poland sp. z o.o. W latach 2016-2018 był członkiem zespołu ekspertów przy wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. W 2019 roku na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów doradzał Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawach z zakresu działań antydyskryminacyjnych i przeciwdziałania mobbingowi. W latach 2021 i 2022 był negocjatorem w sporach zbiorowych w Paroc Polska oraz w Solaris Bus&Coach, które zwieńczyły się zawarciem porozumień pracodawców i związków zawodowych kończących długotrwałe strajki załóg. W latach 2020-2023 orzekał w wydziale pracy Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku jako ławnik.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, zatrudnienia cywilnego oraz prawa kontraktowego, w szczególności dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu, rozwiązywania umów o pracę, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę oraz wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Jest audytorem systemów kadrowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki płacowej i premiowej. Aktywnie współpracuje z organizacjami pracodawców oraz związkami zawodowymi.

Na co dzień pracuje w Gdańsku i Warszawie. Prowadzi postępowania sądowe na terenie całego kraju.