Nasz zespół

Halina Ostrowska
Halina Ostrowska

Halina Ostrowska

Radca Prawny, Adwokat
Partner

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku. Po odbyciu aplikacji radcowskiej wpisana została na listę radców prawnych. Jest również członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Gdańsku.

Zawód radcy prawnego wykonywała początkowo w ramach stosunku pracy, a od 1989 roku w Kancelarii Aval-Consult, której jest założycielem i partnerem.

Specjalizuje się w prawie budowlanym, z uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, podatkowym, upadłościowym i układowym oraz w korporacyjnej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Doświadczenie praktyczne zdobywała wykonując obsługę prawną podmiotów gospodarczych, pełniąc funkcję prokurenta spółki "EUROAFRICA Linie Żeglugowe" Sp. z o.o. w Szczecinie. W okresie od 1983 roku do 1999 roku była członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, pełniąc funkcje członka, sekretarza i wicedziekana Rady. Ponadto jest arbitrem Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

W 2004 roku ukończyła kurs z zakresu prawa europejskiego organizowany przez Uniwersytet Gdański.