Nasz zespół

Kamila Brzoza
Kamila Brzoza

Kamila Brzoza

Radca Prawny
Uzyskała tytuł magistra na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Nauk Społecznych z politologii (2016 r.) oraz na Wydziale Prawa i Administracji z prawa (2019 r.), uzyskując na jednym z kierunków stypendium rektora za wybitne wyniki w nauce. W 2019 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którą zakończyła uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w 2023 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2016 r. – najpierw w instytucjach bankowych, a następnie - począwszy od 2019 r. - w renomowanych trójmiejskich kancelariach prawnych, jako prawnik i aplikant radcowski. W Kancelarii Aval-Consult jest zatrudniona od 2021 r. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz zagadnień związanych z ich przekształceniem  oraz prawie cywilnym. W ramach osobistych zainteresowań podejmuje tematy związane z prawem rodzinnym oraz podatkami.