Nasz zespół

Katarzyna Ostrowska
Katarzyna Ostrowska

Katarzyna Ostrowska

Radca Prawny, mediator

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła aplikację adwokacką i zdała pozytywnie egzamin zawodowy, otrzymując wyróżnienie od Pomorskiej Izby Adwokackiej. W 2020 roku zdobyła uprawnienia mediatora. Od 2021 wykonuje zawód radcy prawnego. Z Kancelarią Aval-Consult jest związana od 2013 roku.

Specjalizuje się w problematyce prawa cywilnego i gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego. Interesuje się również prawem zamówień publicznych oraz prawem pracy. Aktywnie reprezentuje klientów w negocjacjach pozasądowych oraz w postępowaniach sądowych. Prowadzi bieżącą obsługę prawną klientów indywidualnych i korporacyjnych. Posiada kompetencje w zakresie sporządzania umów, pism procesowych, opinii prawnych oraz analizy formalno-prawnej dokumentacji. Wspiera procesy negocjacji kontraktów handlowych oraz porozumień biznesowych. Od 2016 roku wspomaga kredytobiorców w sporach z bankami w zakresie stosowania niedozwolonych klauzul umownych waloryzujących świadczenie walutą CHF.

Biegle włada językiem angielskim.