Nasz zespół

Paweł Lis
Paweł Lis

Paweł Lis

Radca Prawny
Partner

Ukończył studia prawnicze w 2001 roku na Uniwersytecie Gdańskim, w 2005 roku złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jest absolwentem Studium Prawa Angielskiego i Europejskiego Uniwersytetu Cambridge.

Doświadczenie w zakresie prawa gospodarczego zdobywał m.in. w ramach indywidualnie prowadzonej kancelarii radcy prawnego oraz jako likwidator spółki z branży budowlanej.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw z branży budowlanej, korporacyjnej obsłudze podmiotów gospodarczych oraz konstruowaniu i negocjowaniu umów handlowych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Doradza w kontraktach budowlanych, w tym realizowanych na zasadach FIDIC, zarówno na etapie ich realizacji (claim management), jak i w postępowaniach sądowych. Bierze udział w doradztwie przy wielu prestiżowych inwestycjach.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa cywilnego i gospodarczego realizowane przez Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego (ODiTK) w Gdańsku.

Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

W zarządzie Kancelarii od 2011 roku.