Nasz zespół

Piotr Grzechowiak
Piotr Grzechowiak

Piotr Grzechowiak

Radca Prawny
Partner

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim w 1985 roku,  a w 1993 roku ukończył aplikację i złożył egzamin radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. W latach 2000-2003 był wicedziekanem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, a wcześniej członkiem Rady OIRP w Gdańsku.

Specjalizuje się w cywilnym i prawie handlowym oraz w najszerzej rozumianych prawnych zagadnieniach prowadzenia działalności biznesowej. Doświadczenia w obszarze prawa gospodarczego zdobywał między innymi w ramach indywidualnie prowadzonej kancelarii radcy prawnego, kierując od 1992 roku pracami zarządu jednej z najbardziej znanych firm szkoleniowych w Polsce (Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego) oraz zasiadając w radach nadzorczych wielu firm (między innymi Nyborg - Mawent w Malborku, Transbud S.A. w Gdańsku, InterMarine Group, Polski Gaz S.A.).

Prowadzi szkolenia, usługi doradcze i audytorskie w obszarze prawa gospodarczego (m.in. w ramach różnych projektów studiów podyplomowych we współpracy z Wyższą Szkołą Administracji i Biznesu w Gdyni) oraz bezpośrednio dla klientów ODiTK. Wspiera także klientów w uzyskiwaniu wsparcia ze środków unijnych oraz w dostępie do środków europejskich przeznaczonych na rozwój działalności biznesowej.

W 2018 uczestniczył w dużym projekcie antykorupcyjnym dla NFZ oraz współpracował z ZUS w podobnej tematyce. W 2019 roku doradzał w Geronimo Martins w restrukturyzacji i rozwoju działalności biznesowej. Także w 2019 roku wspierał Grupę SPRINT w dużej fuzji biznesowej.

Posiada szerokie doświadczenie procesowe w postępowaniach gospodarczych i cywilnych przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym. Prowadzi sprawy klientów na terenie całego kraju.