Nasz zespół

Piotr Olszewski
Piotr Olszewski

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2008 roku. Od 2010 roku odbywał aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, którą ukończył uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał jako aktywny działacz uniwersyteckiej poradni prawnej, a także w ramach praktyk studenckich. W Kancelarii Aval-Consult pracuje od 2009 roku.

Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie cywilnym, a także w prawie nowych technologii.

Biegle włada językiem angielskim.