Nasz zespół

Piotr Smykla
Piotr Smykla

Piotr Smykla

Radca Prawny
Partner

Ukończył studia prawnicze w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Jest wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. 

Absolwent podyplomowych studiów „Prawo Spółek” oraz „Psychologia Przywództwa w Organizacjach” Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji branżowych. Prezentuje opinie prawne w radiu i mediach społecznościowych. Zarejestrowany lobbysta.  

Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie spółek handlowych, prawie umów oraz w szeroko pojętych zagadnieniach dotyczących bieżącej obsługi prawnej działalności biznesowej. Jest ekspertem z zakresu dochodzenia roszczeń na rzecz osób fizycznych w związku z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej.

Posiada bogate doświadczenie procesowe oraz menedżerskie.

W Kancelarii w szczególności odpowiedzialny za kompleksową bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych i koordynowanie dużych kontraktów.

Poza działalnością zawodową zajmuje się działalnością charytatywną, jako członek ROTARY CLUB Gdynia.