Nasz zespół

Ryszard Krawczyk
Ryszard Krawczyk

Ryszard Krawczyk

Radca Prawny
Partner

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 1975 roku. W 1977 roku złożył egzamin sędziowski, a w 1978 roku – egzamin arbitrażowy uprawniający do wykonywania zawodu radcy prawnego. Zawód radcy prawnego wykonuje nieprzerwanie od 1982 roku, początkowo w ramach stosunku pracy, od 1993 roku w ramach własnej kancelarii, a od 2000 roku w ramach Kancelarii Aval-Consult.

Jego specjalizacją są: spory sądowe, prawo sportowe, prawo pracy, ubezpieczeń społecznych i majątkowych, prawo cywilne, spółdzielcze i administracyjne, a także prawo własności przemysłowej.

Doświadczenia zawodowe nabywał wykonując obsługę prawną jednostek gospodarczych, instytucji ubezpieczeniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób fizycznych

W ramach samorządu korporacyjnego przez okres jednej kadencji był w składzie Sądu Koleżeńskiego, był także patronem aplikantów radcowskich.

W 2004 roku ukończył kurs z zakresu prawa europejskiego organizowany przez Uniwersytet Gdański.

Przewodniczący Komisji Odwoławczej Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Arbiter Trybunału Arbitrażowego d/s Sportu przy PKOL w kadencji 2020-2023.