Nasz zespół

Zofia Żebrowska
Zofia Żebrowska

Zofia Żebrowska

Radca Prawny
Partner

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w 2007 roku. W latach 2007 – 2011 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, zakończoną uzyskaniem pozytywnego wyniku z egzaminu radcowskiego w czerwcu 2011 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w czasie pracy w kancelariach prawnych oraz praktyk w organach sądownictwa i prokuratury. W Kancelarii Aval-Consult pracuje od 2007 roku.

Specjalizuje się w prawie spółek handlowych, szeroko pojętym prawie cywilnym (ze szczególnym uwzględnieniem prawa umów) oraz prawie administracyjnym. Z sukcesami reprezentuje klientów w wielowątkowych procesach cywilnych.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim, a także językiem rosyjskim w stopniu średnio zaawansowanym.

W roku 2017 ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.