Audyt prawny

Tworzenie Europejskich Spółek Akcyjnych, procesy restrukturyzacji, fuzje, przejęcia, zakupy akcji lub udziałów, transakcje inwestycyjne rodzą liczne zagrożenia prawne dla uczestników obrotu gospodarczego.

Specjalistyczny audyt prawny (legal due diligence) jest instrumentem zwiększającym pewność obrotu, który gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji od strony formalno-prawnej.

Na audyt prawny składa się szereg analiz prawnych, czynności faktycznych, weryfikacji dokumentacji i negocjacji z przedstawicielami drugiej strony transakcji, których końcowym efektem jest sporządzenie dla inwestora raportu na temat sytuacji formalno-prawnej badanego podmiotu.

Prowadzimy kompleksowe audyty prawne, które są kierowane i nadzorowane przez wiodących w danym audycie Partnerów.

Aktualności

B. GRZYMAŁA-ULANOWSKA: RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
B. GRZYMAŁA-ULANOWSKA: RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

B. GRZYMAŁA-ULANOWSKA: RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych...

czytaj więcej