Prawo karne

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze firm oraz osób fizycznych w zakresie:

  • prawa karnego gospodarczego,
  • prawa karnoskarbowego,
  • prawa karnego i cywilnego związanego z ochroną i nielegalnym użytkowaniem oprogramowania komputerowego, z uwzględnieniem aspektów prawa autorskiego.

W szczególności, Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie odpowiedzialności członków zarządów firm z tytułu pełnionych przez nich funkcji wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, Ordynacji podatkowej oraz innych przepisów prawa.

W związku z problematyką używania przez firmy oraz osoby fizyczne oprogramowania komputerowego, Kancelaria specjalizuje się w postępowaniach karnych obejmujących:

  • nielegalne korzystanie z oprogramowania komputerowego,
  • bezprawne uzyskiwanie informacji,
  • ochronę praw autorskich do oprogramowania komputerowego,
  • przestępstwa popełniane przez Internet.

Prawnicy Kancelarii działają również jako obrońcy w procesach karnych prowadzonych w związku z oskarżeniami o popełnienie przestępstw opisanych w Kodeksie karnym.

Aktualności

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dobrodziejstwo z „haczykiem”?
Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dobrodziejstwo z „haczykiem”?

Życie bywa niezwykle nieprzewidywalne, a dodatkowo mówi się, że „przypadki...

czytaj więcej

Kategoria: Prawo karne