Ubezpieczenia

Świadczymy usługi dla uczestników rynku ubezpieczeniowego, w tym ubezpieczycieli oraz brokerów ubezpieczeniowych.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje m.in.:

  • opracowanie i weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczeń, wzorców dokumentów, procedur brokerskich,
  • doradztwo brokerom przy zawieraniu umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz dochodzeniu świadczeń ubezpieczeniowych,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach spornych, związanych z roszczeniami wynikającymi z umów ubezpieczeniowych, w tym zarówno sporządzanie odwołań od decyzji ubezpieczycieli, jak i prowadzenie postępowań sądowych.

Aktualności

Ubezpieczenie business interruption a COVID-19
Ubezpieczenie business interruption a COVID-19

Pandemia koronawirusa COVID-19 oddziałuje na realną gospodarkę i powoduje wstrzymanie...

czytaj więcej

Kategoria: Ubezpieczenia