Zamówienia publiczne

Kancelaria aktywnie wspomaga podmioty gospodarcze w zakresie prawa zamówień publicznych.

Prowadzimy stałą analizę orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych oraz Sądów Okręgowych rozpatrujących skargi z zakresu Prawa zamówień publicznych, co umożliwia dokonanie prawidłowej oceny sytuacji prawnej Klienta.

Partnerzy Kancelarii wykonywali również funkcje arbitrów w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w tym przedmiocie obejmuje m.in.:

Dla Zamawiających:

 • opracowanie całości niezbędnej dokumentacji, w szczególności opracowanie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treści umowy wraz załącznikami,
 • ocenę Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • udział w komisji przetargowej jako jej członek,
 • ocenę ofert składanych przez wykonawców,
 • ocenę oraz rekomendacje w związku z treścią wniesionych przez wykonawców odwołań,
 • reprezentacja Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi.

Dla Wykonawców:

 • opracowywanie opinii,
 • ocenę treści ogłoszenia o zamówieniu oraz treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • ocenę ofert składanych przez Wykonawcę w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • ocenę ofert innych wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których uczestniczy Wykonawca,
 • sporządzenie treści pytań do Zamawiających w toku postępowania,
 • sporządzanie odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w których uczestniczy Wykonawca,
 • reprezentacja Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz Sądami powszechnymi.

Aktualności

W zamówieniach publicznych „papier” odchodzi do lamusa
W zamówieniach publicznych „papier” odchodzi do lamusa

W zamówieniach publicznych od 18 października 2018 r. „papier” odchodzi...

czytaj więcej