Nieruchomości i budownictwo

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną związaną z obrotem nieruchomościami oraz procesem inwestycyjnym, w ramach której:

  • przeprowadzamy szczegółowe audyty nieruchomości,
  • sporządzamy oraz opiniujemy projekty umów dotyczących nieruchomości,
  • zapewniamy kompleksowe i fachowe doradztwo, w tym w zakresie podatkowych aspektów obrotu nieruchomościami,
  • udzielamy wsparcia w negocjacjach przy transakcjach z zakresu obrotu nieruchomościami oraz czuwamy nad bezpieczeństwem prawnym tych transakcji,
  • reprezentujemy Klientów przed wszelkimi sądami oraz organami administracji publicznej i samorządowej na każdym etapie postępowania w zakresie sporów dotyczących nieruchomości lub ustalenia stanu prawnego nieruchomości,
  • doradzamy i reprezentujemy Klientów we wszelkich postępowaniach administracyjnych dotyczących nieruchomości.

Posiadamy duże doświadczenie przy obsłudze prawnej skomplikowanych procesów inwestycyjnych oraz przedsięwzięć infrastrukturalnych, a także rozwiązywaniu problemów związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości.

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną kilkunastu podmiotów z branży budowlanej oraz posiada doświadczenie przy obsłudze dużych inwestycji budowlanych, w tym opartych o warunki kontraktowe FIDIC oraz projektów realizowanych z udziałem funduszy Unii Europejskiej, a także w dochodzeniu roszczeń wynikających z realizacji robót budowlanych.

Aktualności

Zmiany w przepisach Prawa budowlanego oraz ich wpływ na proces inwestycyjny
Zmiany w przepisach Prawa budowlanego oraz ich wpływ na proces inwestycyjny

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja...

czytaj więcej

A. Łęczyńska: Czy wykonawca musi sprawdzać projekt budowlany?
A. Łęczyńska: Czy wykonawca musi sprawdzać projekt budowlany?

Istnieją różne formuły wykonywania robót budowlanych. W szczególności wyróżnia się...

czytaj więcej

Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?
Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?

Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał...

czytaj więcej