Wyniki wyszukiwania aktualności

Jesteśmy na bieżąco
z nowymi informacjami

Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dobrodziejstwo z „haczykiem”?
Warunkowe umorzenie postępowania karnego – dobrodziejstwo z „haczykiem”?

czytaj więcej

ŚMIERĆ SPADKODAWCY ZA GRANICĄ – JAK UREGULOWAĆ SPRAWY SPADKOWE?
ŚMIERĆ SPADKODAWCY ZA GRANICĄ – JAK UREGULOWAĆ SPRAWY SPADKOWE?

czytaj więcej

UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK – WPŁYW NA SYTUACJĘ PROCESOWĄ KREDYTOBIORCY
UPADŁOŚĆ GETIN NOBLE BANK – WPŁYW NA SYTUACJĘ PROCESOWĄ KREDYTOBIORCY

Termin na dokonanie bezpłatnego zgłoszenia wierzytelności upłynął dnia 19 sierpnia 2023 roku. W przypadku niezgłoszenia wierzytelności kredytobiorca nie będzie uczestnikiem postępowania upadłościowego i nie otrzyma zaspokojenia swojej wierzytelności z majątku banku. Nie oznacza to jednak, że kredytobiorca nie może dokonać zgłoszenia wierzytelności po ww. terminu , bowiem taka możliwość istnieje, jednakże wiąże się to z koniecznością pokrycia zryczałtowanej opłaty (kosztów postępowania upadłościowego wynikłych z tego zgłoszenia), nawet jeśli opóźnienie powstało bez winy kredytobiorcy (art. 235 p.u.).

czytaj więcej

K. Brzoza: Fundacja Rodzinna – stabilizacja przez pokolenia

czytaj więcej

P. Trynka: Umowa dowodowa w procedurze cywilnej

czytaj więcej

Zmiany w przepisach Prawa budowlanego oraz ich wpływ na proces inwestycyjny
Zmiany w przepisach Prawa budowlanego oraz ich wpływ na proces inwestycyjny

Z dniem 19 września 2020 r. wejdzie w życie nowelizacja Prawa budowlanego, którą wprowadza ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 471). Zaktualizowanie przepisów Prawa budowlanego było od dawna wyczekiwane przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej omówione zostaną najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji.

czytaj więcej

M. Donarska: Dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju
M. Donarska: Dofinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju

czytaj więcej

Ubezpieczenie business interruption a COVID-19
Ubezpieczenie business interruption a COVID-19

czytaj więcej

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 a siła wyższa
Pandemia wirusa SARS-CoV-2 a siła wyższa

Przyglądając się jednak skutkom, jakie wystąpiły z uwagi na rozpowszechnianie się wirusa SARS-CoV-2, w dobie nieustannie prowadzonego obrotu gospodarczego, warto przyjrzeć się możliwości zakwalifikowania obecnej sytuacji do „siły wyższej”, która może przyczynić się do ingerowania w zawarte dotąd kontakty pomiędzy uczestnikami rynku oraz pozwoli na ocenę jej wpływu na dalsze prowadzenie biznesu.

czytaj więcej

TSUE orzekł na korzyść frankowiczów – co dalej?
TSUE orzekł na korzyść frankowiczów – co dalej?

czytaj więcej

K. Ostrowska: Co dalej z kredytami walutowymi?
K. Ostrowska: Co dalej z kredytami walutowymi?

czytaj więcej

A. Łęczyńska: Czy wykonawca musi sprawdzać projekt budowlany?
A. Łęczyńska: Czy wykonawca musi sprawdzać projekt budowlany?

Czy wykonawca robót budowlanych musi wnikliwie sprawdzać otrzymany od inwestora projekt przed przystąpieniem do zleconych mu prac? Jakie konsekwencje mogą spotkać wykonawcę, który nie zawiadomił inwestora o stwierdzonych przez siebie nieprawidłowościach w projekcie? Jak zabezpieczyć się przed roszczeniami inwestora ?

czytaj więcej

G. Ilnicki: Zwolnienie dyscyplinarne za nieumytą windę?
G. Ilnicki: Zwolnienie dyscyplinarne za nieumytą windę?

czytaj więcej

P. Trynka: Nowelizacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania
P. Trynka: Nowelizacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Dążenie do minimalizacji obciążeń podatkowych jest naturalnym zachowaniem człowieka, a samo zjawisko unikania opodatkowania, rozumianej jako legalnej „ucieczki” podatników przed ciężarami podatkowymi mającej za cel ich obniżenie czy wyeliminowanie, towarzyszy w nierozerwalny sposób samym regulacjom podatkowym.

czytaj więcej

B. GRZYMAŁA-ULANOWSKA: RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
B. GRZYMAŁA-ULANOWSKA: RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać w całej Unii Europejskiej Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane potocznie RODO.

czytaj więcej

D. Rogowska: Skutki hejtu w internecie i Facebooku
D. Rogowska: Skutki hejtu w internecie i Facebooku

czytaj więcej

Czy kredytobiorcy muszą czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i czy TSUE rozstrzygnie za polski wymiar sprawiedliwości kwestię ważności takich umów?
Czy kredytobiorcy muszą czekać na rozstrzygnięcie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego i czy TSUE rozstrzygnie za polski wymiar sprawiedliwości kwestię ważności takich umów?

Problematyka kredytów frankowych najbardziej rozpalała zmysły polskich kredytobiorców w roku 2016 i 2017, kiedy to mieliśmy do czynienia z prawdziwym boomem pozwów o unieważnienie umów kredytowych składanych do sądów powszechnych.

czytaj więcej

Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku.
Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku.

Mediacja w miejsce rozwodu? Nowe prawo w Nowym Roku. Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi intensywne prace nad zmianą przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, których jednym z głównych celów jest wprowadzenie do procedury cywilnej szeregu nowych czynności o charakterze informacyjnym oraz mediacyjnym, jako warunku koniecznego wszczęcia postępowania sądowego o orzeczenie rozwodu.

czytaj więcej

Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?
Czy wykonawca może odmówić podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia, gdy nie otrzymał pieniędzy od inwestora?

Nie ulega wątpliwości, że istotą umowy o roboty budowlane jest wykonanie pewnego obiektu lub robót – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zawartą przez strony umową – w zamian za zapłatę umówionego wynagrodzenia. Jednakże w treści umów proponowanych podwykonawcom przez wykonawców niejednokrotnie można spotkać postanowienie, zgodnie z którym wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wypłatą wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace do czasu otrzymania zapłaty od inwestora. Czy takie rozwiązanie jest zgodne z prawem?

czytaj więcej

W zamówieniach publicznych „papier” odchodzi do lamusa
W zamówieniach publicznych „papier” odchodzi do lamusa

W zamówieniach publicznych od 18 października 2018 r. „papier” odchodzi do lamusa – na razie tylko w zamówienia powyżej tzw. progów unijnych.

czytaj więcej

Po 30 września urlop wypoczynkowy nadal jest należny
Po 30 września urlop wypoczynkowy nadal jest należny

Koniec trzeciego kwartału oznacza dla wielu pracodawców okres gorączkowego poszukiwanie przestrzeni do udzielenia pracownikom zaległego urlopu wypoczynkowego.

czytaj więcej

Związki zawodowe – czy pojawią się w każdej firmie?
Związki zawodowe – czy pojawią się w każdej firmie?

Na początku czerwca 2018 r. Sejm przyjął ustawę, która zasadniczo zmienia przepisy regulujące działalność i uprawnienia związków zawodowych.

czytaj więcej

Wyrażenie przez inwestora przyszłej zgody na udział podwykonawcy
Wyrażenie przez inwestora przyszłej zgody na udział podwykonawcy

Wprowadzonym do porządku prawnego dnia 24 kwietnia 2003 roku przepisem art. 6471 Kodeksu cywilnego Ustawodawca zrewolucjonizował dotychczasową pozycję podwykonawcy umowy o roboty budowlane, regulując w sposób szczegółowy odpowiedzialność solidarną inwestora za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

czytaj więcej